• Berregs
  • NL

Over de Stichting Vastenavend …

De Berregse Vastenavend is ‘n immateriejeel kultureel errefgoed van onschatbare waarde vor ‘t welzijn van de sameleving in en n’in de direkte omgeving van Berrege. Mee leut en saam’oregheid wor di d’errefgoed levend g’ouwe deur de mense die Vastenavend ouwe en de Stichting Vastenavend is de leidende organizasie van di d’errefgoed. De Stichting Vastenavend is, as leidende organizasie, positief en aktief betrokke bij de viering van de Berregse Vastenavend. Zij bewaakt, borregt en draagt de tradisies uit en gift op ‘n leutege menier aan oe invulling ken worre gegeve aan t’ouwe van Vastenavend.

 

De Stichting Vastenavend besta d’uit ‘n bestuur, vier gròòte kemissies en ‘n stuk of wa kleinere kemissies. ‘t Bestuur tel ellef leje; ‘n voorzitter, ‘n penningmééster, ’n sikkeretares (ok wel ‘de sik’ genoemd) en van ieder kemissie twee vertegewoordegers. De totale klup besta d’uit zowa achtentacheteg leje. Vrijwillegers die ammaal onbetaald in d’r vrije tijd veul tijd besteeje aan d’organisasie en voorbereidinge van onze Vastenavend. De vier gròòte kemissies zijn Prottekol, Technies, Finansjeel en Optocht.

 

Prottekol 

De kemissie PROTTEKOL zurregt datte goeie gebruike en tradisies g’and’aafd blijve. Ze verzinne n’t motto, ’t vastenavendliedje, ze make de Vastenavendkrant en regele d’ontvangst en de bezoeke van de Prins en z’n gevolleg. Ok de Boeremaaltijd (mette gemèènteraad), de Kindervastenavend en ’t afsluite van de Vastenavend ore bij zullie take. Prins, Gròòtste Boer, Steketee en Nar zijn lid van deze kemissie.

 

Optocht

De kemissie OPTOCHT motte déélname n’aan d’n Optocht bevordere en et dus veul ketakt mee de bouwklubs. Ze regelt ok de n’Intocht en d’n Optocht, zorregt voor ’n onaf’ankeleke zjurie.

 

Technies

De TECHNIESE kemissie bouwt ellek jaar de Prinsewage en zurregt ok vor de wages van de Dweilploeg  en de Gròòtste Boer, de koetse, de limeziens en de pèèrse dubbeldekker. Vedders bouwe ze alles vor de Kindervastenavend en beware alle andere spulle die ooit gemakt zijn deur de Stichting Vastenavend. As éénegste kemissie ebbe z’ok ‘n eige tuis, ‘t bouwkepleks ‘Alwana.

Finansjeel

De FINESJELE kemissie tenslotte zurregt d’r voor damme n’t féést kenne betale. Dèèrvoor perbere ze op ’n leutege menier sente n’uit oew zak te kloppe. Ze komme lengst om oew jaarlekse bijdrage, verkòòpe cd’s, dvd’s, veldtekes, zoeke n’adverteerders voor de Vastenavendkrant en de n’Optocht en werreve sponsers. Z’organisere n’ok ’t Neuzebal en ’t Dweilbendfestival.

 

Omda sommige take makkeleker zijn uit te voere agge iedere kemissie deer z’n aandeel in lat ebbe, zijn d’r onder de vier gròòte kemissies ok nog kleinere kemissies geplaatst. Zoas deer zijn: De MATERIEELGROEP zurregt voor t’onder’oud van alles op ‘Alwana en val dus onder de kemissie Technies. Dan edde nog 't PLATFORREM VOR VASTENAVENDMEZIEK. Zullie zurrege vor ‘n goei en veulvuldeg ketakt mee alles wa mè meziek te make n’et. Ze valle n’onder de kemissie Optocht. Dan edde Rommelpot; da zijn de leeje die t’eige clubblad van de Stichting Vastenavend make. Kemissie Prottekol ouw ze ‘n bietje n’in de gate. Nuuwt is de KOMMENEKASIEKEMISSIE. Zullie zurreg da d'alle kommenekasie naar buite 'n bietje gestròòmlijnd wor. Dèèrom valle z'ok rechstreeks onder 't bestuur.

 

Ketaktgegeves van de Stichting Vastenavend zijn:
Stichting Vastenavend
Postbus 1111
4600 BC Bergen op Zoom

 

e-mailadres is: info@stichtingvastenavend.nl

 

Vor spesiefieke zake kende op de vollegende iemeeladresse terecht:
ICB icb@stichtingvastenavend.nl
Optocht optocht@stichtingvastenavend.nl
Meziek muziek@stichtingvastenavend.nl
Sponsering bedrijven@stichtingvastenavend.nl
Vastenavendkrant krant@stichtingvastenavend.nl