• Berregs
  • NL

Dweilbendfestival: gròòts muzekaal spektakel!

Op de zondag van de Vastenavend, dees jaar op 2 mèèrt, vin ’t Dweilbendfestival plaats in de Stoelemat. Al sins ‘t begin van de jare zeveteg strij’e de Berregse dweilbends op ’n leutege wijze mè mekaar op ’t Dweilbendfestival om de verschillende prijze. Van gròòtse sjoows van è’k-me-jouw-dèèr tot vastenavendmeziek in ’t klein, ge zie én oor ‘t ammaal op ’t podiejum van de Stoelemat verbijkomme. ’t Dweilbendfestival is ’n gròòts muzekaal spektakel: vastenavendmeziek op òòg nivo!

 

De zaal van de Stoelemat ga d’ope n’om 14.00 uur en ’t pregramma start om 14.22 uur.

 

Onderleiding van ’n deskundege n’en onaf’ankeleke zjurie wor t’r gekeke welleke dweilbends of orkeste d’r in aanmerreking komme vor de verschillende prijze. De zjurie van ’t Dweilbendfestival let mè name n’op de aspekte ‘spel’, ‘meziek’ en ‘leut’. As vaneiges kreg ieleke dweilbend, oe ken ’t ok anders mette Vastenavend, d’eerste prijs! Die trofee kenne de deelnemende dweilbends avvast al in de prijzekast zette. Mar neve d’eerste prijs zijn d’r ok nog andere prijze te verdiene. 

 

Zo zijn d’r tegeswòòrdeg de vollegende prijze te winne op ’t Dweilbendfestival:

  • Peblieksprijs Vor de dweilbend of ‘t orkest da bij ’t pebliek in de zaal ’t meeste losmakt. 
  • Sjoowprijs Vor de dweilbend of ‘t orkest da lat zien da meziek en prizzetasie één zijn: ’t pebliek kom d’ore n’én òòge tekort bij dees optreeje. 
  • Meziekprijs Dees prijs ken gezien worre n’as de loftrompet vor de dweilbend of ‘t orkest da d’op alle meniere muzekaal de meeste indruk makt op de zjurie. 
  • Worstprijs Vor de dweilbend of ‘t orkest da van arte wor d'aangemoedegd om veral zo deur te gaan op de deur zullie ingesloge weg.
  • Vernuuwingsprijs Vor de dweilbend of ‘t orkest da d’écht wa ‘verfrissends’ wegzet, dus vor zullie die op ’t Dweilbendfestival wa doen da nog nooitvanzeleve dèèr is vertòònd. Dees prijs wor d'allééneg mar uitgereikt atter volleges de zjurie écht wa biezonders gebeur d’en oef dus nie persee ellek jaar uitgereikt te worre.

De zjurie van ’t Dweilbendfestival besta uit Suus Touw (voorzitter), Meike Warmoeskerken (zjurielid), Wouter van de Watering (zjurielid) en ielek jaar ’n ander gastzjurielid. Wie ’t gastzjurielid dees jaar zal zijn, wor later bekend gemakt. 

 

d'Apotejose mette prijsuitreiking van ’t Dweilbendfestival vin plaats op de Gròòte Mart en wor verwacht rommetom 19.30 uur.