• Berregs
  • NL

De Prins op bezoek

’t Is in deze tijd onwezelek vroeg op de maandagmorrege van de Vastenavend. ‘n Bakske koffie bij De Draak smakt goed. Buite is van alles gaande. Vrachtwages rij'e n’af en aan om de kefeekes wir te bevoorraaje n’en de kemissie Technies sjouwt mè dekoorstukke, steigermateriejaal en attriebute vor 't spel van de Kindervastenavend. Ieder jaar staan dezellefde toeschouwers verbaasd toe te kijke oe ‘t ammaal in zijn werrek ga d’en Spuit 11 kom aangereeje. Wa later komt de pèèrse limmezien aangereeje mè dèèrin de Prins en gevolleg mè d'n verse stevege bos tullepe onder z’n errem. D’r verzamele muziekante, d’r wor nog ‘n pratje gemakt en pools’òògte genome van de vorderinge op ‘t gròòte podium vor 't stad’uis.

 

Even later vertrekt het offiesjele gedéélte; op weg naar Uize Gertrudis, voor ingewij'e: ‘D’n Erremeblok”. Voor’een ’n tuis vor de minder bedéélde n’en b’oeftege. Deze morrege bezoekt de Prins en z’n gevolleg de zieke n’en bejaarde die, ondanks d’r gebreke n’en d’r respektabele leeftijd, 't Vastenavend ouwe nie zijn vergete en al éémaal nie zijn verleerd! Aangekomme n’in ‘t inmiddels verbouwde Gertrudis-kepleks bezoekt de Prins nog d'overgebleve oorspronkeleke bewòòners om zich vervolleges te begeve naar ziekenhuis Lievesberreg. Naar ‘n ’vorstelijke’ n’ontvangst ter plekke deur de dereksie bezoekt de Prins de pasjente die gèère n'adde gedweild, mar nou nie bij kenne zijn. Eve later vertrekt ‘t stoetje naar Moermont, waar dweile wòòne die‘t féést nie mir van éél dichtbij mee kenne make. ‘n Persòònlek bezoek van de Prins en z’n gevolleg is dan netuurlek kort, eveg,  mar oe dan ok; toch nog ‘n bietje Vastenavend diep in alle arte.