• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

Me gòòie n'onze nette n'uit

Me gòòie n'onze nette n'uit
't Krabbegat da d'is ons visserijke
Om'òòg oew tengels éél wijd uit
Zo dweilde lengst d'n Am en 't Klein Weike
Me legge n'aan (tsieng boem), de Kaai 's aan (tsieng boem)
Tot da me mette stròòm mee wijer gaan
'k Eb leut tot mè Sint Juttemis
Omda d't Vastenavend is

 

Ik sting lest aan de Kop van 't Òòfd en witte wa da'k zag?
'n ééle n'òòp me Krabbe, die in 't Scheld in 't water lag
Toen kwame d'r twee géépe lengst mè d'nne visserspet
En witte wa ze zeeje, nou da d'oorde ik nog net

 

Refrein

 

Gòòi d'ammaal 's oew nette n'uit, ginniemand vang t'r bot
Ginééns nog gin ansjovis, nog gin bliekske nog gin sprot
Mar nette vol mé Krabbe vangde zonder veul kebaal
Die steke zo d'r tengels uit en zinge dan ammaal