• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

1996 - Ei Prins, me wille n'oe vrage?

Ei Prins, me wille n’oe vrage
Bende strakskes ok wèèr kwijt,
Eh bah, da ’s alle jare,
En da kost ’n òòp mèè tijd!

Want pliesie Steketee, d’ Nar mèè z’n geverfd gezicht,
Die make ruzie agge ’t toe uitgelicht
Ei Prins, me wille n’oe vrage
Zijde nou wèèr tog nie kwijt!

Ei Prins, me wille n’oe vrage
Zijde gij nou nooit nie bang?
Èèl ‘òòg, zo wijt van de grond af
Gade gij gewòòn oew gang!

Want als ‘k netals jou zo zwaaiend uit ’t raam moest staan
Dan ‘ak ’t zeker alwel drie keer in m’n broek gedaan!
Ei Prins, me wille n’oe vrage
Kijk goe uit en zij nie bang!

Ei Prins, ge komt tog op tijd èè
Want me n’ebbe èèl veul kou!
Ge wit, me wille gaan dweile
Mè z’n alle achter jou!

Me zijn d’ laatste maandagmiddag in ’t Krabbegat
Doen bij de geit d’zevensprong al is ’t gras nog nat!
Ei Prins, ge zeit tog op tijd èè
Want me kòme tog voor jou!