• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

2000 - Vooruit Mina!

Er is nog nooit ’n Berregenèèr gestorve
van verdriet of sjaggerijn
Er is nog nooit ’n Berregenèèr gestorve
van verdriet of sjaggerijn

En lat de klok mar luije
en lat de klok mar gaan.
Want d’r is gin stad in’t Zuide
die Berrege ken verslaan, ’t zal nie gaan
Want d’r is gin stad in’t Zuide
die Berrege ken verslaan.

Jajem jajem jajem mot d’r zijn
Jajem jajem jajem mot d’r zijn
Me nimme d’r één, me nimme d’r twee
Me nimme d’r drie, me nimme d’r vier
En atter dan gin jajem is
Dan drinke me mar bier

Zet ’t glaske n‘aan oew mondje
Schud ’s lekker mè d'oew kontje
Schudde mè d'oew gat (3x)
Gif altijd wat.

Stréép, stréép, stréépm van onder aan d’n réép
En de meskes die van Berrege komme
wasse d’r kontje mè zéép.

eidewitska, meneer kaplaan
‘k kom vertelle wa d'k eb gedaan
‘k eb gehole en gestole
‘k eb m’n vrijer om de nek gevloge
eidewitsca, meneer kaplaan
En da d’is alles wa d’k eb gedaan

Amerika is ’n mooi land
mar ’t is verre.
’n Bakske mè wielekes d’r aan
is ’n kereke.
Mooi meske mè kort rokskes aan
zien ’k gerne.
En asse d’r eige dan buk buk buk buk
Zie n’k sterre

Deesie, Deesie gif me je ja-woord gauw
Deesie, Deesie lat mè nie in de kouw
Maar denk nie direkt aan trouwe,
want d’n auto kèn 'k nie ouwe
mar wel ’n fiets
en da d’s iets
En die kredde van mijn kado.

Inkel de pinkel
Musse zijn gin vinke
Rosemarie die ad d’n neus
en dèèr kon ’n pèèrd uit drinke
Jaljallalaldaladal (4x)
‘k Zou zo graag ’n borreltje luste
hie ha ho

Tonia, Tonia, drie keer in de rondte van je hopsasa
bove je opklapbed dèèr ang mijn petret
Tonia, Tonia, drie keer in de rondte van je hopsasa
la la la la la la la la la la la

Anthonius van Padua, zo eileg en zo goed
wij love n’en wij prijze n’oe
Omdat hij wond’re doet

‘k zal nooit meer dronke weze
‘k zal nooit meer dronke zijn

‘k zal nooit meer dronke weze
‘k zal nooit meer dronke zijn

Vooruit Mina, vooruit Mina,
de kontjes tege mekare
Vooruit Mina, vooruit Mina,
de kontje teges mekaar

Geef me ’n jong
al dans je met ’n ander
Geef me ’n jong
al kom je nie mir om!

Vooruit Mina, vooruit Mina,
de kontjes tege mekare
Vooruit Mina, vooruit Mina,
de kontjes teges mekaar

‘k zou zo graag ’n kikvors wille weze
‘k zou zo graag ’n kikvors wille zijn
Dan zou ik, m’n kwekkwak late n’ore
dan zou ik m’n kwekkwak late gaan