• Berregs
  • NL

ICB-er mee art en ziel

d'ICB-er is altijd iemand die da werrek mè d’art en ziel doet. IJ of zij sterreft as 't ware voor de Vastenavend. Offisjeel is ij of zij lid van de InCasso Burgerij (ICB) die names de Finansjele Kemissie van de Stichting Vastenavend éél wa d’avendjes op pad gaat om de bijdrage van de burgers t'inne. Mééstal lòòpe ze messe tweeje. 

 

Berrege is vor deze kellekte onderverdééld in wijke, waarin aan iedere voordeur wor aangebeld vor ‘de jaarlekse bijdrage’. Eén week veraf is t’er dan al ‘n brief in de bus gevalle en vin iederéén ‘t vanzellefsprekend daddet weer zo wijd is. ‘n Deursnee ICB-er is dèèrnaast dikkels actief in ‘t Berregse Vastenavendleve. ‘t Is ‘n muzikant, verzamelèèr of is op d’één of d’andere krejatieve menier bezeg me d't féést.

 

Op dit mement is de klup ongeveer 200 manne én vrouwe gròòt en veule lòòpe n’al meer as d’r alleve leve. Jubilerende ICB-ers die d’r eige 11, 22, 33 en 44 jaar ebbe n’ingezet zijn gín uitzondering! Zonder d'inzet van d'ICB-ers, en netuurlek de bijdrages uit de Berregse bevolking zou de Vastenavend nóóit in dees omvang g'organiseerd kenne worre. D'n opbrengst in 2020 was: 79.777,77 euro.