• Berregs
  • NL
12 nov 2020

‘t nuuwe Veldteke

‘t Veldteke van 2021 besta d’uit ‘n prinsekròòntje, in de vorrem van ‘n blom, mè bladlòòf d’r om’één. Onderaan op ‘t veldteke sta net as anders ‘t jaartal en ‘t ouwe stadswape van Berrege, op z’n kop.

 

‘t Veldteke stel ‘t motto voor van 2021 (Me bloeie wir op!) en verwijs medéén nar ‘n nuuwe n’Òòg’eid. ‘t Ontwerrep leg ok ‘n link nar de coronapandemie, die éél de wereld, en dus ok ’t Krabbegat, in zijn gréép ouwt. “Corona” beteke’t “kròòn”. ‘t Prinsekròòntje in ‘t ontwerrep verwijst dèèr dus ok naar. Da’s dan bedoeld om d’iestoriese betekenis van de pandemie te benadrukke en de gevollege dèèrvan vor alle mense. Want ‘t is vor ‘t eerst sins 1953 datte Vastenavend op ‘n éél andere menier zal worre ge’ouwe dan damme eigelek gewòòn zijn.