• Berregs
  • NL
20 okt 2020

Gin sirremonie bij de Geit!

Op woensdag 11 november zal de Geit sins veule jare moederziel alléén blijve n’op ‘t Bleekveldje in ’t Krabbegat. Dieje n’avond zal t’r niks plaatsvinde bij de Geit; gin zevesprong, gin Kale n’Eed, gin bekendmaking van de nuuwe Prins. Da leste is toch wel ‘t gròòtste en best bewaarde ge’eim van ‘t Krabbegat. Me vrage alle Krabbe nie nar de Geit te gaan. Me neme iermee ammaal onze verantwoordelijk’eid en wille same mè d’alle Krabbe gin enkel risiko lòòpe n’in ‘t verspreije van ‘t virus.

 

Omda me ‘n nuuwe Prins zulle krijge, zumme alle Krabbe zeker de mogelek’eid biede kennis mè d’em of aar te make. Di zal gebeure middels ‘n uitzending op ZuidWest TV, die ok te zien zal zijn op één van onze diegietale kenale.

 

Deze uitzending vangt aan om 22.30 uur op woensdag 11 november. Ierdeur zal t’r toch ‘n startschot gegeve worre vor ‘t kommede biezondere Vastenavendsezoen. Òògtepunt in deze uitzending is ‘t bekendmake van de nuuwe Òòg’eid van ’t Krabbegat om 23.11 uur!

 

Watte in’oud van d’uitzending zal zijn bleft nog ge’eim. In de géést van de rietuwele van 11 november blef ‘t ok ge’eim wa t’r in zéér kleine kring zal plaatsvinde. Niks doen was echter gin opsie, zeker nie mè d’n nuuwe Prins.

Gezien d’uidege omstandig’ede zal d’invulling van de kommede Vastenavend zellef in jannewarie méér duidelek zijn en bekend worre gemakt.

 

D’r is gin virus op deze planeet die ons eige Berregse Leutvirus zal kenne verslaan. Dèèr zijn me van overtuigd. De kontienuwieteit van de Berregse Vastenavend staat voorop. Nog desènnia en zellefs eeuwe lang. De uidege noodzakeleke aanpassinge drage dèèraan bij.