• Berregs
  • NL
15 sep 2020

Vastenavend in tijden van Corona roept veel vraagtekens op.

De besluitvorming rondom de organisatie van de komende Vastenavend is iets dat zeer zorgvuldig moet gebeuren. Stichting Vastenavend doet dit zorgvuldig en is momenteel in gesprek met de horeca, alle bouwers in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Wij merken dat het goed is om hierin al wat te delen.

De grote vraag die bij ons allen leeft:
“Hoe gaat de Vastenavend er in 2021 uitzien?”

 

Want er zal Vastenavend zijn, dat is zeker. En wat ook zeker is: het zal sowieso niet de Vastenavend zijn zoals we die gewend zijn. We bereiden desalniettemin wel een unieke en veilige 11-11 voor, zo leutig en waardig als het maar kan; wij hebben immers, als het goed is, een ‘nuuwe n’Òògeid!


Een ander ding staat ook vast: Wij gaan alleen over de evenementen die wij zelf organiseren. Toch is uiteraard de impact groot en heeft de Stichting Vastenavend hierin een verantwoordelijkheid. Elke beslissing die we nemen heeft gevolgen. Voor Stichting Vastenavend, maar ook voor bandjes, bouwers, horeca en natuurlijk voor alle Krabbe. En uiteraard gaan wij geenszins voorbij aan maatregelen die de gezondheid pogen te beschermen.
In sommige gevallen zijn de gevolgen van de besluitvorming significant: Zo kunnen bouwclubs, horecaondernemers en muzikanten er fors door geraakt worden. Om die reden is het zo belangrijk zorgvuldig te handelen en ook al die partijen mee te nemen in de besluitvorming. Sommige beslissingen kunnen we immers, eenmaal genomen, niet meer terugdraaien. Ook niet als alle seinen in januari toch weer op groen gaan. Als we nu niet voorzichtig te werk gaan zal de Vastenavend hier jaren flink last van hebben.


De afgelopen weken zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd met de Bergse horeca en de bouwclubs. Onze ideeën, mede gevormd door deze gesprekken willen we natuurlijk toetsen bij het crisisteam van de Gemeente. De vervolggesprekken worden zo snel mogelijk ingepland en hopelijk spreken we nog deze week ook met de gemeente. We verwachten daarna knopen door te hakken en zullen die zo snel mogelijk met betrokken partijen delen en vervolgens uiteraard ook in de media treden.


We begrijpen dat dit niet voor iedereen nu al de gehoopte helderheid verschaft. We doen er alles aan om dat zo snel mogelijk te kunnen, maar als bestuur van Stichting Vastenavend vinden wij dat wij uiterst zorgvuldig moeten zijn in onze besluitvorming en in onze communicatie.