• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

Jubelerende dweilbends in aksie!

In de Vastenavendkrant edde kenne leze datte NTM de Pappegatters, ’t Arsenaal en Wittuttogok zullie 4x11 jaar jubileejem aan ’t viere zijn. Mar ok datte Medamme, Rijpe Sperries, Krablawaai, Wellek en Dik voor Mekare viere dasse al ellef jare bestaan! Mar edde naar ’t leze van die stukskes in de Vastenavendkrant nog gin idee wie of dasse zijn, kek ieronder en zie die vrouwe n’en manne in aksie in ’t Krabbegat!

 

NTM Pappegatters


‘t Arsenaal


Wittuttogok


Rijpe Sperries


Krablawaai


Wellek


Dik voor Mekare


De Medamme