• Berregs
  • NL

Nuskesbal in de Stoelemat

Ok vor de kleine Krabbekes is t’r di jaar wir ’n Nuskesbal. Op zondag 21 jannewarie zulle de Prins, de Nar, de Gròòtste Boer en Steketee same mette kleine jong mè d’éél d’r art ’t nuuwe vastenavendliedje komme rippetere.

 

Om 15:00 uur ga de zaal van de Stoelemat ope en kun d’oew art dèèr op’ale. Zurreg dagge d’r op tijd zijt mè d’oew kleine jong.
 
Nuskesbal zou gin Nuskesbal ete amme nie ammaal ’n nuske n’op adde. Makt t’uis ’n gèève neus, lop t’m achternaar en volleg d’ok oew art, want ’t féést ga beginne!