• Berregs
  • NL

Nuskesbal in de Stoelemat

Ok vor de kleine Krabbekes is t’r di jaar wir ’n Nuskesbal. Op zondag 21 januwarie zulle de Prins, de Nar, de Gròòtste Boer en Steketee same mette kleine jong ’t nuuwe vastenavendliedje komme rippetere.

 

Om 15:00 uur uur gate zoo ope n'in de Stoelmat, dus zurreg dagge d’r op tijd zijt mè d’oew kleine jong. En me magge n't eigelek nie verklappe, mar dees jaar emme wa d'ekstra leutegs. Wa da d'is? Kom gewòòn lengst dan ziede n'en òòrde 't vaneiges!

 

Nuskesbal zou gin Nuskesbal ete, amme nie ammaal ’n neus adde. Makt t’uis de mooiste diereneus, stikt ‘m mar in de wind en lat oew vleugels wappere. ’t Féést ga beginne!